JPvdGiessen IT Consultancy

Alles draait om de uitvoering; alleen een visie hebben is geen oplossing.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Open Source

Open Source

Open source software (afgekort: OSS) heeft twee belangrijke kenmerken:

  1. De vrije beschikbaarheid van de broncode van de software.

  2. Een licentiemodel waarin het intellectueel eigendom en het (her-)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig is geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren.

Deze vrijheid om de software aan te passen heeft ertoe geleid dat belanghebbenden (communities) gezamenlijk werken om de software te verbeteren of uit te breiden, zonder dat eigendomskwesties deze samenwerking in de weg zitten. Deze nieuwe vorm van samenwerking, waarbij personen uit verschillende organisaties, landen of op persoonlijke titel gezamenlijk de software verder ontwikkelen, wordt de open source ontwikkelmethode genoemd.

Deze samenwerking en de vrijheid om de software aan te passen heeft een aantal voordelen:

  • Om deze samenwerking in stand te houden werkt OSS veelal met (open) standaarden zodat een vrije uitwisseling met andere applicaties en toekomstige bruikbaarheid van gegevens gegarandeerd blijft. Door deze standaarden is men als klant onafhankelijk van de leverancier van de software en de informatie. Dit in tegenstelling tot de veel gebruikte praktijk van enkele grote softwarebedrijven die regelmatig eigen 'standaarden' en vernieuwingen doorvoeren, waardoor ze een afhankelijkheid creëren van de klant.

  • Omdat OSS wordt gedragen door een gemeenschap van gebruikers en programmeurs heeft dat als resultaat dat er een open proces is tussen mensen die er als gebruiker belang bij hebben en de ontwikkelaars van de applicatie. Dit is een stimulans die de evolutie van een applicatie ten goede komt.

  • Omdat OSS gratis is, drukt dit enorm op de licentiekosten. Wel is het vaak zo dat klanten bij implementatie gebruik maken van gespecialiseerde leveranciers. De kosten van consultancy en implementatie zijn dus wel aanwezig.

  • Omdat OSS wordt gedragen door “communities” is support veelal gratis te verkrijgen via de verschillende fora van deze communities. Wil men als klant hier niet van afhankelijk zijn, dan bestaat de mogelijkheid om een professioneel support af te sluiten bij aangesloten leveranciers van de community.

De belangrijkste argumenten die vaak tegen OSS wordt aangevoerd zijn, dat het is gemaakt door privé personen en daardoor nauwelijks een volwassen product genoemd kan worden en dat er geen of nauwelijks ondersteuning is. Dit moge misschien waar zijn voor een aantal producten, maar in de loop der jaren zijn een aantal OSS producten dit stadium ontgroeid en staan er verschillende grote organisaties achter die professionele support kunnen verlenen.